27.12.2018 czwartek – od godz. 9.00:
1) Łysokanie – od Państwa Freń w kierunku wsi do Państwa Goryczka
2) Suchoraba – domy przy szosie nr 94 a następnie do Państwa Wójtowicz w dół, uliczka po prawej stronie drogi przy kaplicy do Państwa Filipowskich a następnie do samego dołu

28.12.2018 piątek – od godz. 9.00:
1) Łysokanie – od Pani Strojek w stronę sklepu, do Państwa Dobosz, od Pani Kut do Państwa Stefańskich
2) Suchoraba – od Państwa Włodarczyk za lasu, domy po prawej stronie drogi od krzyża w górę i domy koło szkoły

29.12.2018 sobota – od godz. 9.00:
1) Łysokanie – od Państwa Jastrzębskich w stronę wsi i reszta domów w Łysokaniach
2) Czyżów – od Pana Wolskiego, domy po prawej stronie drogi, zakończenie u Państwa Filipowskich nr 59

31.12.2018 poniedziałek – od godz. 9.00:
1) Brzezie Centrum – od Państwa Tokarzów domy po prawej i lewej stronie drogi
2) Grodkowice – od Pani Genowefy Roman przez IHR do Pana Jerzego Jankowicza  nr 10 i w stronę szkoły do Pani Kowal