7.01.2019 poniedziałek
1) od godz. 15.00 – IHR
2) od godz. 9.00 – Domy za szosą – od Pani Kościółek, następnie w górę do Państwa Nawłatynów, następnie domy przy drodze w stronę Szczytnik do Państwa Juszkiewiczów, w lewo do Państwa Kuczko i cały Ugorek

8.01.2019 wtorek – od godz. 9.00:
Szczytniki – od kapliczki przy drodze na Niegowić w stronę remizy do Państwa Jankowicz, środkiem wsi w stronę Świątnik

9.01.2019 środa
1) od godz. 15.00 – Grochotowiec
2) od godz. 9.00 – Szczytniki – od Niegowici domy po prawej i lewej stronie drogi

10.01.2019 czwartek – od godz. 9.00:
Szczytniki – od Państwa Dziedzic w stronę szkoły do dawnego Pana Sołtysa

11.01.2019 piątek – od godz. 14.00:
Brzezie – Ukraina

12.01.2019 sobota – od godz. 9.00:
1) Brzezie – Góra
2) Szczytniki – od Państwa Rudek w Świątnikach i dokończenie kolędy w Szczytnikach