Historia Parafii w Brzeziu sięga co najmniej XIII wieku. W swojej Kronice Jan Długosz zamieszcza wzmiankę, że 1215 roku nadano kapitule krakowskiej dziesięcin w osadach położonych koło Czchowa, które wcześniej należały do kościoła w Brzeziu. W rachunkach świętopietrza z roku 1326 możemy przeczytać, że parafia w Brzeziu posiadała już dwóch oddzielnie uposażonych plebanów. Co może świadczyć, że istniała już od dłuższego czasu.

Przyczynami tak wczesnego erygowania parafii w Brzeziu jest położenie miejscowości na ważnym szlaku komunikacyjnym oraz fakt, że znajdowała się tu rodowa siedziba Zadorów. W trzynastym wieku właśnie rozpoczął się rozkwit kariery i bogactwa tego rodu.

Więcej informacji, które dotyczą tutejszej parafii znajduje się w Księdze Beneficjorum Ecclesiarum Dyecezji Krakowskiej z 1440 roku. Znajduje się tam opis w języku łacińskim. Wieś opisywana w ww. księdze jako Bryzie vel Brzezie posiadała już kościół parafialny. W owym czasie do parafii brzeskiej należały następujące wsie: Dąbrowa, Staniątki (własność klasztoru benedyktynek), Chrość, Szczytniki (własność Kustodii Krakowskiej), Górka, Szarów, Czyżów Łysokanie, Surówki, Słomiróg, Zborczyce, Suchoraba, Świątniki Dolne i Gruszki.

W kronice parafialnej wymieniono także kilkunastu plebanów pracujących tu w latach 1453-1926. Są to jednak dane bardzo niepełne.
1453-1456 ks. Jan Suchorabski
1529 ks. Leonard de Pychnik
1595 ks. Stanisław Skorelski
1596-1615 ks. Tomasz z Tuchowa (Tuchowski)
1622 ks. Józef Hołdyski
1665 ks. Jakub Nowakowski
1755-1787 ks. Jan Ryszewski
1793-1798 ks. Marcin Chryściński
1803-1806 ks. Ludwik Kozicki
1806-1831 ks. Stefan Wołczyk
1832-1865 ks. Szymon Drószcz
1865-1892 ks. Jan Chryzostom Krajger
1892 ks. Marcin Piechota (administrator)
1892-1916 ks. Zygmunt Migdał
1916-1926 ks. Jan Karcz

W kronikach znajduję się wzmianka o tym, że proboszcz z Brzezia posiada dwa domy. Pierwszy chędogi z ogródkiem dla siebie i wikarego. Drugi natomiast pełnił funkcje szkoły i domu dla nauczycieli. Można z tego wnioskować, że już w XV wieku istniała w tutejszej parafii szkoła parafialna.

W 1888 r. w kościele doszło do tragicznego wydarzenia podczas wizytacji parafii przez J. Em. Albina Dunajewskiego, biskupa krakowskiego. O godzinie dziewiątej, gdy biskup odprawiał ofertorium piorun uderzył w dzwonnicę kościelną i wpadł z trzaskiem do kościoła. Skutkiem czego było porażenie około 150 osób. Dzięki szybkiej reakcji pozostałych wiernych jedynie trzech najbardziej poszkodowanych mężczyzn zmarło.

W roku 1822 pożarowi uległa plebania a wraz z nią spłonęły księgi parafialne oraz inne dokumenty.
W czerwcu 1900 roku skończono budowę plebani, w której po raz pierwszy przyjęto „Najprzewielebniejszego Księcia Biskupa Krakowskiego Jana z Kozielska Puzynę”.

W latach 1903-1904 powstało na terenie przy kościelnym mauzoleum rodziny Żeleńskich, wybudowane w stylu greckim.

W 1906 r. została wybudowana wikarówka. W 1907 r. Anna ze Słoneckich Żeleńska wybudowała w Grodkowicach ochronkę. Opiekę nad chorymi sprawowały Siostry Służebniczki ze Starej Wsi. W 1912 r. dzięki pomocy parafian wybudowano dom dla organisty.

Tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej w dniach 17-18.07.1914 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna Biskupa Adama Stefana Księcia Sapiehy.

W 1924 r. za czasów probostwa ks. Jana Karcza przystąpiono do budowy nowego kościoła. Wprawdzie w 1926 r. ksiądz proboszcz został przeniesiony do parafii na Orawie, ale zapoczątkowane przez niego dzieło kontynuowano. Jego następca ks. Wiktor Klimek pomimo problemów z brakiem funduszy ukończył świątynie w stanie surowym w roku 1928. Konsekracji kościoła i jego głównego ołtarza dokonał J.E. Ks. Arcybiskup Karola Wojtyła w dniu 5.05.1974 r.

Ks. Wiktor Klimek zrezygnował z probostwa w Brzeziu w 1937 r., a jego następcą został administrator ks. Władysław Serafin. Po nim proboszczem został ks. Tadeusz Jaworski, który pracował w parafii do swojej śmierci w 1948 r. Następnie proboszczem został ks. Józef Lichoń (w latach dwudziestych wikary tutejszej parafii). Zmarł on 25.05.1967 r.

W 1967 r. parafię w Brzeziu objął ks. Kanonik Jan Szybowski. Po wojnie został on aresztowany przez władze komunistyczne. W latach 1948-1953 przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze we Wronkach. Ks. Jan Szybowski pozostał w parafii do swojej śmierci w marcu 1992 r. W latach 1967-1992 w okresie probostwa księdza Jana Szybowskiego w parafii posługę pełnili następujący kapłani:
Ks. Tadeusz Semla
Ks. Józef Kania
Ks. Stefan Grzęda
Ks. Andrzej Juszkiewicz
Ks. Kazimierz Pająk
Ks. Włodzimierz Bogacz
Ks. Kazimierz Lenart
Ks. Jan Mikołajczyk
Ks. Jacek Wróbel
Ks. Jan Bryja
Ks. Zygmunt Kosek
Ks. Jan Borek
Ks. Jerzy Kolasiński
Ks. Andrzej Kołodziej
Ks. Jacek Radoń
Ks. Józef Zwoliński
Ks. Ryszard Świder
Ks. Szczepan Gluza

W 1984 r. po wybudowaniu kościoła w Szarowie miejscowość ta wraz z Dąbrową odłączyły się od parafii w Brzeziu.

Od roku 1992 parafią kierował ksiądz proboszcz Wacław Cedro a wikariuszem był ks. Wiesław Cholewa. W tym czasie dokupiona została działka przy kościele, na której znajduje się parking, następnie została ona częściowo ogrodzona. Zostały wyremontowane tzw. „salka” oraz budynek gospodarczy, a stara drewniana stodoła została odnowiona i pełniła funkcje magazynu.

Od roku 2001 proboszczem jest ks. Stanisław Maroszek. W posłudze w parafii towarzyszyli mu następujący wikarzy: 2001-2009 ks. Bogusław Szewczyk, 2009-2010 ks. Mariusz Gorazd, 2010-2015 ks. Leszek Uniwersał, 2015-2017 ks. Krystian Piwowarczyk, 2017-2019 ks. Marcin Jakubiak, od 2019 ks. Jan Jakubiec.

W notatce z dnia 10.11.1938 r. ojców Franciszkanów w Niepokalanowie przesyła księdzu proboszczowi z Brzezia informację, że Władysław Kut urodzony w 1914 r. w Łysokaniach złożył wieczyste śluby zakonne w dniu 22.06.1938 r. Podpisał przełożony klasztoru O. Maksymilian Maria Kolbe. Podobnie druga informacja dotyczy złożenia ślubów zakonnych w Niepokalanowie przez Stanisława Gajewskiego w dniu 5.02.1939 r. Podpis Maksymiliana Marii Kolbego przełożonego klasztoru.

Aktualnie w skład parafii wchodzą następujące miejscowości: Brzezie, Czyżów, Grodkowice, Gruszki, Łysokanie, Suchoraba, Szczytniki, Świątniki Dolne, Zborczyce, Surówki.

Opracowano na podstawie:
Adam Kociołek, Dzieje Szarowa, Szarów 1998.
Bochnia. Dzieje miasta i regionu, red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Kraków 1980.