proboszcz:

ks. Stanisław Maroszek, kanonik E.c., rok święceń: 1982

wikariusz:

ks. Jan Jakubiec, kanonik E.c., rok święceń: 1990