proboszcz:

ks. Stanisław Maroszek, E.c., rok święceń: 1982

wikariusz:

ks. Marcin Jakubiak, rok święceń: 2017