„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem, i obdarzani są szczególną moc Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.” KKK 1213

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu odbywa się poprzez modlitwę, wychowanie w rodzinie, formację oraz katechezę.

Kandydat do bierzmowania:

 • uczestniczy w Eucharystii w każdą niedzielę i święta
 • regularnie (raz w miesiącu) przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania,
 • uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych,
 • przeżywa Triduum Paschalne (od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej włącznie)
 • bierze udział w nabożeństwach (różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe),
 • zna podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej
 • bierze udział w katechezie organizowanej w parafii podczas przygotowań i w szkole.

Terminy katechez parafialnych, przygotowujących do bierzmowania:

 • 5.10.2018, piątek, godz. 17.00
 • 10.11.2018, sobota, godz. 17.00
 • 1.12.2018, sobota, godz. 17.00
 • 9.02.2019, sobota, godz. 17.00
 • 2.03.2019, sobota, godz. 17.00
 • 6.04.2019, sobota, godz. 18.00
 • 11.05.2019, sobota, godz. 18.00

W tych terminach kandydaci uczestniczą w wieczornej Mszy świętej, a po niej w spotkaniu.
Kandydaci są zobowiązani do zdania egzaminu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

pytania do bierzmowania – DO POBRANIA

Bierzmowanie odbędzie się 5 czerwca 2019 r. 

Bezpośrednio przed bierzmowaniem odbędą się próby liturgiczne. Po ustaleniu ich termin zostanie podany.