„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem, i obdarzani są szczególną moc Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.” KKK 1213

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu odbywa się poprzez modlitwę, wychowanie w rodzinie, formację oraz katechezę.

Kandydat do bierzmowania:

  • uczestniczy w Eucharystii w każdą niedzielę i święta
  • regularnie (raz w miesiącu) przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania,
  • uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych,
  • przeżywa Triduum Paschalne (od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej włącznie)
  • bierze udział w nabożeństwach (różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe),
  • zna podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej
  • bierze udział w katechezie organizowanej w parafii podczas przygotowań i w szkole.