„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.”

KKK 1213

Dokumenty potrzebne przy zapisie dziecka do chrztu świętego:

1. Akt urodzenia dziecka (odpis)

2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii)

3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres)

4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary – „że mogą być rodzicami chrzestnymi”

Sakrament chrztu świętego jest udzielany:

  • w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 14.00 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.00)
  • w każdą sobotę po Mszy św. wieczornej
  • w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego podczas Mszy świętej o godz. 14.00
  • w Uroczystość Bożego Narodzenia podczas Mszy świętej o godz. 14.00

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania i są praktykującymi katolikami. Przed chrztem powinni oni przystąpić do spowiedzi, aby w dniu chrztu przyjąć Komunię Świętą w intencji nowo ochrzczonego dziecka.