„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.”


KKK 1661

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;
Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji w szkole lub przy parafii, poświadczone jest często świadectwem;

Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

Po zawarciu zaręczyn przygotowanie to powinno mieć następujący przebieg (według wymogów w Archidiecezji Krakowskiej):

 • katechezy dla narzeczonych (w okresie od 12 do 3 m-cy przed ślubem)
 • po katechezach trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (w ciągu około 1 miesiąca)
 • spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (3 miesiące przed ślubem)

Uwaga Narzeczeni!

 • „Internetowy kurs przedmałżeński” na nauki.pl nie zwalnia z odbycia katechez i spotkań w poradni w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa.
 • Katechezy dotyczące małżeństwa, w których uczestniczyli narzeczeni w szkole średniej, są traktowane jako przygotowanie bliższe i nie zastępują katechez odbywających się w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa.
 • Katechezy i spotkania w poradni w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa są ważne 1 rok.

Przychodząc do kancelarii parafialnej należy zabrać ze sobą:

 • Aktualne metryki chrztu świętego „do sakramentu małżeństwa” (z wyjątkiem osób ochrzczonych w danej parafii)
 • Indeks Katechizacji Szkół Ponadpodstawowych
 • Dokumenty z USC w sprawie małżeństwa konkordatowego
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie przedmałżeńskim
 • Dowody osobiste