„Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”.” KKK 1681

Po śmierci osoby, której pogrzeb chcemy zorganizować, należy zgłosić się do księdza i ustalić termin pogrzebu.

Dokumenty konieczne do zapisania pogrzebu:

  • Akt zgonu z USC
  • Część przeznaczona dla administracji cmentarza
  • Jeśli zmarły nie mieszkał w ostatnich latach przed śmiercią na terenie naszej parafii, to należy przedstawić zgodę na pogrzeb katolicki z jego parafii zamieszkania