Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (Ga 4, 4-5)

Uroczystość Bożego Narodzenia jest radosną pamiątką przyjścia Boga do nas, ale jest też wezwaniem do ufnego przyjęcia przesłania, które On daje nam przez swoje narodzenie.

Z tej okazji wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom składamy serdeczne bożonarodzeniowe życzenia: niech Boża obecność wśród nas przyczynia się do wzrostu miłości i szacunku, wzbudza ducha przebaczenia i pojednania, abyśmy z każdym dniem zbliżali się do siebie. Niech Bóg pokoju kieruje naszym życiem i pracę.

Błogosławionych Świąt!

Kategorie: Uncategorized