Pragniemy podziękować Panu Organiście Kazimierzowi za profesjonalną, sumienną i pełną oddania 37-letnią posługę w naszej parafii. Dziękujemy za obecność przy najważniejszych wydarzeniach życia chrześcijańskiego, kiedy rodzice przyprowadzali dzieci do chrztu, za otwieranie śpiewem serc dzieci oczekujących na przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dziękujemy za przyzywanie Ducha Świętego z młodzieżą w sakramencie bierzmowania, za towarzyszenie radosną pieśnią młodym ślubującym sobie miłość. Dziękujemy za modlitwę różańcową oraz wzywanie Anielskiego orszaku, by przyjął zmarłych do chwały nieba, za ich odprowadzanie na miejsce wiecznego spoczynku. Dziękujemy za prowadzenie poprzez śpiew wiernych podczas niedzielnych Eucharystii oraz wypełnianie śpiewem pustych ławek podczas Mszy w dni powszednie, kiedy w kościele bywało kilka osób.

Za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem przez posługę Pana Organisty z serca dziękujemy. Życzymy obfitości Bożych łask oraz opieki patronki świętej Cecylii.

Rada Parafialna oraz wdzięczni parafianie

Kategorie: życie parafii